วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตึกสูงเพราะอิฐ ชีวิตสูงเพราะการศึกษา
เกิดมาเป็นคนต้องหมั่นฝึกฝนต่อหน้าที่

1 ความคิดเห็น:

  1. น่าจะเป็นความจริงที่สุด คนเราเกิดมาล้วนต้องเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอด พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะต้องอาศัยการศึกษาที่ดีด้วยเช่นกัน

    ตอบลบ