วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตึกสูงเพราะอิฐ ชีวิตสูงเพราะการศึกษา
เกิดมาเป็นคนต้องหมั่นฝึกฝนต่อหน้าที่